Straw Poll

Czy dodać prefixy np. [W] - właściciel [O] - opiekun itd?

(Wybierz jedną odpowiedź)

Wyniki
Poprzedni Poll Losuj Poll'a Następny Poll

kontakt